Logo ChampionshipPlay
4 Reserves amb peticions de jugadors
Consultar la normativa i el sistema de reserves del club
Sabies que? Amb l'aplicació per Android anomenada ChampionshipPlay pots veure i ser notificat de les reserves realitzades
Dimecres 21 AbrilDijous 22 AbrilDivendres 23 AbrilDissabte 24 AbrilDiumenge 25 AbrilDilluns 26 AbrilDimarts 27 Abril
Tennis pista 1Tennis pista 2Tennis pista 3Pàdel 1Pàdel 2Tennis pista 1Tennis pista 2Tennis pista 3Pàdel 1Pàdel 2Tennis pista 1Tennis pista 2Tennis pista 3Pàdel 1Pàdel 2Tennis pista 1Tennis pista 2Tennis pista 3Pàdel 1Pàdel 2Tennis pista 1Tennis pista 2Tennis pista 3Pàdel 1Pàdel 2Tennis pista 1Tennis pista 2Tennis pista 3Pàdel 1Pàdel 2Tennis pista 1Tennis pista 2Tennis pista 3Pàdel 1Pàdel 2

Escola tennis

120 min!

Escola Tennis

Escola Tennis

Escola Tennis

Escola Tennis

Escola Tennis60 min!

Escola Tennis


Escola Tennis

Escola Tennis

Escola Tennis

Escola Tennis

120 min!

Escola Tennis

Escola Tennis

Escola Tennis

Escola Tennis

Lliga catalana

Lliga catalana

Lliga catalana

Lliga catalana

Lliga catalana

Lliga catalana


Lliga catalana

Lliga catalana

Lliga catalana

Lliga catalana

Lliga catalana

Lliga catalana

60 min!

120 min!

Lliga catalana

Lliga catalana

Lliga catalana

Lliga catalana

Lliga catalana

Lliga catalana

60 min!
120 min!

Escola Tennis

Escola Tennis

Escola Tennis

60 min! Escola Tennis
Escola Tennis

Escola Tennis

60 min! Escola Tennis